Točak Ø50 mm, okretni, ploča, polipropilen (siva), termoplastična guma (siva), kuglični ležaj, nosivost 50 kg

Točak Ø50 mm, okretni, ploča, polipropilen (siva), termoplastična guma (siva), kuglični ležaj, nosivost 50 kg

SAPA9C0050P2T2B42: – Točkovi manje nosivosti , namenjeni upotrebi koja podrazumeva prenos lakših tereta. Ovi točkovi se mogu naći u medicinskim centrima, logističkim centrima, nameštaju, kolicima za manje nosivosti, u hotelskom sektoru… Specijalan dizajn, razni prečnici i izuzetan gazni sloj karakteriše ovu vrstu točka. TPR – Termoplasična guma ili TPE – Termoplastični elastomer točak je posebno konstruisan da obezbedi neprevaziđenu trajnost i pouzdanost. Ovaj točak kombinuje trajni gazeći točak sa zaštitom poda kao meko gazeći točak. Napravljeni su od termoplastičnog elastomera koji je trajno vezan za polipropilenski naplatak i neće ostavljati tragove. TPR točak je otporan na hemikalije , kiseline , baze , alkohole , soli i pare.

Share:
Description

SAPA9C0050P2T2B42: – To?kovi manje nosivosti , namenjeni upotrebi koja podrazumeva prenos lak?ih tereta. Ovi to?kovi se mogu na?i u medicinskim centrima, logisti?kim centrima, name?taju, kolicima za manje nosivosti, u hotelskom sektoru… Specijalan dizajn, razni pre?nici i izuzetan gazni sloj karakteri?e ovu vrstu to?ka. TPR ? Termoplasi?na guma ili TPE ? Termoplasti?ni elastomer to?ak je posebno konstruisan da obezbedi neprevazi?enu trajnost i pouzdanost. Ovaj to?ak kombinuje trajni gazec?i to?ak sa za?titom poda kao meko gazec?i to?ak. Napravljeni su od termoplasti?nog elastomera koji je trajno vezan za polipropilenski naplatak i nec?e ostavljati tragove. TPR to?ak je otporan na hemikalije , kiseline , baze , alkohole , soli i pare.

Item added to cart View Cart Checkout