,

Točak Ø125 mm, Aluminijum (srebrna), CASCOO PUlastic (smeđa), kuglični ležaj, nosivost 500 kg

3.178,37 рсд

125BAX5D0N: – Točkovi velike nosivosti do 5 tona i sve uslove rada. Točkovi koji su projektovani za prenos velikih tereta i za upotrebu u tehnički izazovnim sredinama. Materijali gaznog sloja i centra točka, ležaji i celokupna konstrukcija točka su prilagodjeni teškim uslovima rada i karakteriše ih velika izdržljivost i dugotrajnost. Ova grupa točkova se uglavnom koristi u industrijskom sektoru gde je potrebno lako i sigurno pomeranje velikih tereta. Točkovi velike nosivosti su napravljeni da izdrže terete do nekoliko tona po jednom točku. Obzirom da je pomeranje bilo koje konstrukcije velike težine teško, ovi točkovi imaju ugradjene duple kuglične lezajeve po jednoj osovini što olakšava kretanje smanjenjem trenja i povećava dugotrajnost. Noseća viljuška točka je napravljena od presovanog čelika koji je naknadno pocinkovan radi zaštite, obzirom da se ovi točkovi često koriste u zahtevnim sredinama gde ulja, maziva i kiseline oštećuju materijale. Imajući to u vidu, gazni sloj ovih točkova je uglavnom napravljen od poliuretana ili poliamida (najlon). Poliuretanski točkovi imaju veoma dobru nosivost, veoma su otporni na habanje , cepanje i opšte štetne uticaje . Poliuretanski točkovi i održavaju svoj oblik i mogu efikasno raditi na visokim i niskim temperaturama . Poliuretan kao gazeći sloj ne ostavlja trag i neće oštetiti pod.

125BAX5D0N: – To?kovi velike nosivosti do 5 tona i sve uslove rada. To?kovi koji su projektovani za prenos velikih tereta i za upotrebu u tehni?ki izazovnim sredinama. Materijali gaznog sloja i centra to?ka, le?aji i celokupna konstrukcija to?ka su prilagodjeni te?kim uslovima rada i karakteri?e ih velika izdr?ljivost i dugotrajnost. Ova grupa to?kova se uglavnom koristi u industrijskom sektoru gde je potrebno lako i sigurno pomeranje velikih tereta. To?kovi velike nosivosti su napravljeni da izdr?e terete do nekoliko tona po jednom to?ku. Obzirom da je pomeranje bilo koje konstrukcije velike te?ine te?ko, ovi to?kovi imaju ugradjene duple kugli?ne lezajeve po jednoj osovini ?to olak?ava kretanje smanjenjem trenja i pove?ava dugotrajnost. Nose?a vilju?ka to?ka je napravljena od presovanog ?elika koji je naknadno pocinkovan radi za?tite, obzirom da se ovi to?kovi ?esto koriste u zahtevnim sredinama gde ulja, maziva i kiseline o?te?uju materijale. Imaju?i to u vidu, gazni sloj ovih to?kova je uglavnom napravljen od poliuretana ili poliamida (najlon). Poliuretanski to?kovi imaju veoma dobru nosivost, veoma su otporni na habanje , cepanje i op?te ?tetne uticaje . Poliuretanski to?kovi i odr?avaju svoj oblik i mogu efikasno raditi na visokim i niskim temperaturama . Poliuretan kao gazec?i sloj ne ostavlja trag i nec?e o?tetiti pod.

Prečnik: mm

Nosivost (kg)

Ležaj

Materijal viljuške

Gazni sloj

Naplatak

Širina točka: mm

Tvrdoća ShA

Temperatura rada (°C)

Scroll to Top